Com ens organitzem?

Seccions sindicals
Són agrupacions de persones afiliades en un centre de treball. Són un espai de defensa dels drets i de les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores i la base principal del sindicat, d’on emanen la resta d’estructures.

Sectorials
Estan formades per les seccions sindicals i les persones afiliades d’un mateix sector professional. Forneixen d’informació, de discurs i d’acció sindical i traslladen les seves necessitats i reivindicacions laborals a d’altres òrgans del sindicat i a la societat.

Actualment tenim constituïdes aquestes:
– Administracions locals
Educació
Generalitat i Ens Adscrits
– L’Eina. Espai Jove
Sanitat
Som autònoms
– Universitats

Federacions professionals
Bastides per les sectorials del sindicat, que agrupen els tres grans àmbits d’activitat sindical. Formen part del Consell Nacional, el màxim òrgan entre congressos.

Actualment ens estructurem a través d’aquestes:
– Federació d’Indústria
– Federació de Serveis Privats
– Federació de Serveis Públics

Unions territorials
L’àmbit territorial de funcionament ordinari del sindicat es correspon amb el de Catalunya, donada la nostra realitat nacional, tot i que continuarem impulsant la implantació en la resta dels Països Catalans.

Actualment ens organitzem en aquestes:
– Alt Pirineu
– Anoia
– Camp de Tarragona
– Comarques gironines
– Maresme
– Osona-Ripollès
– Penedès-Garraf
– Ponent
– Vallès Oriental

I estan en procés de constitució:
– Baix Llobregat
– Baix Montseny
– Barcelona
– Catalunya Central
– Terres de l’Ebre
– Vallès Occidental

Secretariat nacional
És l’òrgan ordinari de gestió i administració de l’organització. Actualment, està format per:

– Secretaria general: Sergi Perelló
sergi.perello@intersindical-csc.cat

– Adjunta a la secretaria general: Isabel Pallarés
isabel.pallares@intersindical-csc.cat

– Secretaria de coordinació interna: Núria Ferràndis
nuria.ferrandis@intersindical-csc.cat

– Secretaria de coordinació territorial: Maria Teixidor
maria.teixidor@intersindical-csc.cat

– Secretaria d’acció sindical: Marc Faustino
marc.faustino@intersindical-csc.cat

– Secretaria de coordinació jurídica: Màrius Lleixà
marius.lleixa@intersindical-csc.cat

– Secretaria de comunicació: Jesús Palomar
jesus.palomar@intersindical-csc.cat

– Secretaria d’estratègia i planificació: Nèstor Sastre
nestor.sastre@intersindical-csc.cat

– Secretaria d’igualtat: Ester Rocabayera
ester.rocabayera@intersindical-csc.cat

– Secretaria de moviments socials: Roser Palol
roser.palol@intersindical-csc.cat

– Secretaria d’estudis i publicacions: Roger Tugas
rogertugas@intersindical-csc.cat

– Secretaria de salut laboral: Isabel Obenza
isabelobenza@intersindical-csc.cat

– Secretaria de joventut: Ferran Coll
ferran.coll@intersindical-csc.cat

– Secretaria de llengua i treball: Àngels Massip

– Secretaria de formació: David Hereu
david.hereu@intersindical-csc.cat

Acords de col·laboració
Tenim acords de col·laboració amb la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC) i amb l’Associació Professional de Tècnics/ques de l’Ajuntament de Reus (APTAR).