Contacta’ns

Afiliació:
gestio@intersindical-csc.cat

Autònoms:
suport@somautonoms.cat

Campanyes:
campanyes@intersindical-csc.cat

Eleccions sindicals:
eleccions@intersindical-csc.cat

Formació sindical:
formacio@intersindical-csc.cat

Formació oposicions:
oposicions@intersindical-csc.cat

Gestió administrativa:
serveis@intersindical-csc.cat

Jurídic:
serveisjuridics@intersindical-csc.cat

Laboral:
acciosindical@intersindical-csc.cat

Negociació col·lectiva:
negociacio@intersindical-csc.cat

Comunicació:
comunicacio@intersindical-csc.cat

Protecció de dades:
dretsprotecciodades@intersindical-csc.cat