Eleccions sindicals

El nostre equip d’acció sindical pot assistir-te durant tot el procés d’eleccions sindicals; des de les fases prèvies fins a l’atenció presencial el dia de les votacions. Davant qualsevol incidència, farem prevaldre el teus drets.

Guia pràctica d’eleccions sindicals
Guia breu d’eleccions sindicals.

Els serveis sindicals que t’oferim:

  • Atenció a l’afiliació i delegats/des, amb visites i tramesa de publicacions.
  • Informació laboral i sindical: convenis, prestacions, seguretat social, prevenció de riscos…
  • Assistència lletrada i defensa davant els conflictes laborals i administratius.
  • Representació en la negociació col•lectiva per a defensar els interessos de l’afiliació i millorar les condicions laborals.
  • Cursos de reciclatge de formació professional.
  • Formació a la representació sindical.
  • Assessorament fiscal en conflictes col•lectius o individuals.
  • Suport a la dona.
  • Atenció a persones nounvingudes.
  • Punt d’informació laboral juvenil.

Eleccions sindicals: