Publicacions

Consulta la nostra Guia laboral bàsica.

Eleccions sindicals:

Guia pràctica d’eleccions sindicals
Guia breu d’eleccions sindicals.

Models de petició:

Acta de constitució de secció sindical a l’empresa
Comunicació a l’empresa de la constitució d’una secció sindical.
Comunicació a l’empresa del nomenament de delegats sindicals.
Acta de constitució d’un comitè d’empresa.
Acta de reunió d’un comitè d’empresa.
Comunicat d’assemblea per a l’empresa.
Comunicat a l’empresa que les persones delegades o membres del comitè d’empresa han estat convocades a una reunió.
Comunicat a l’empresa que un/a delegat/da o un membre del comitè d’empresa ha estat convocat a un curs.
Descarrega tots els models.