Un sindicalisme feminista és possible

Com a conclusió de la primera trobada feminista a la Vall d’Arratia, Euskal Herria, en què vam participar diverses companyes del sindicat, ha sorgit aquest manifest que planteja un nou punt de partida i proposa instruments per fer avançar les nostres organitzacions cap a la despatriarcalització.

En aquesta trobada, les participants vam plantejar quins obstacles ens trobem en les nostres organitzacions per desplegar l’agenda sindical feminista. Quines condicions objectives i subjectives ens dificulten trasnversalitzar el sindicalisme feminista. També com és de difícil participar i intervenir en les trobades internacionals on són presents les nostres organitzacions.
Alhora, vam debatre propositivament sobre quins instruments utilitzem i ens poden ser útils col·lectivament, per fer avançar en clau feminista les nostres organitzacions, tant organitzativament com sindicalment.

Amb aquest objectiu, ens hem compromès a seguir treballant conjuntament. Durant els mesos que precedeixen la pròxima trobada, que tindrà lloc a Canàries, elaborarem conjuntament una guia de bones pràctiques per fer de les nostres organitzacions espais vivibles i segurs per a totes les dones.

Podeu descarregar el manifest picant ací