Combatem el masclisme des del sindicalisme feminista transformador!

La Intersindical convoca vaga general el 8 de març. La convocatòria s’inscriu en el marc de la vaga convocada per la Xarxa feminista en l’àmbit de les cures i el consum, i en la crida d’aquesta xarxa als sindicats perquè la convoquin en l’àmbit estudiantil i laboral.

Des del 2018, la Intersindical ha convocat cinc vagues generals feministesDesprés de dos anys de coordinació del conjunt del moviment feminista, el 2018 una mobilització històrica va obrir un nou cicle reivindicatiu i va posar al centre de l’agenda política les demandes feministes: assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, i eradicar les violències masclistes que les dones patim en totes les esferes de la vida.

Malgrat l’avenç formal dels últims anys en polítiques de gènere i de visibilització mediàtica de les violències masclistes, això no s’ha traduït en una reducció de les desigualtats socioeconòmiques ni de les violències masclistes. Diverses raons ho expliquen, però la cabdal és que no hi ha una voluntat transformadora real.

En el marc de les crisis regulars del capitalisme, les desigualtats s’aguditzen i generen important bosses de pobresa entre les classes populars, estiguin ocupades o a l’atur. Una situació agreujada per la pèrdua constant de poder adquisitiu i el desballestament continuat dels serveis públics. Alhora, el racisme, el colonialisme, la LGTBIQfòbia, l’edatisme o el capacitisme. accentuen la desigualtat, la discriminació i les violències que patim les dones per raó de gènere i classe.

Arrencar d’arrel aquest conjunt d’opressions és l’objectiu d’aquesta vaga general. El sindicalisme feminista, republicà i transformador és l’instrument necessari i útil per combatre en els centres de treball el marc laboral masclista que perpètua els estereotips androcèntrics i els biaixos de gènere.

Per transformar el nostre futur, cal lluitar des del centres de treball i des de tot arreu.

Aquest 8 de març buidem les empreses, prenem els carrers, guanyem els drets!

El que cal és lluitar!