Valoració de la Intersindical sobre l’Avantprojecte de Llei de l’Avortament

“La Intersindical continuarem reclamant un permís mensual retribuït com a mesura complementària a la baixa contemplada en l’avantprojecte, fins que la llei no garanteixi permisos o baixes per a totes i cadascuna de les dones, homes trans i persones no binàries amb capacitat menstruant que els necessitin”

El fil lila i roig de la història

La Intersindical hem estat pioneres en reclamar un permís menstrual i de climateri en els centres de treball i en aconseguir que s’implementés en alguns ajuntaments del país, malgrat no fer-se en els termes que reclamem: retribuïts i no recuperables. El primer de tots va ser l’Ajuntament de Girona, a instàncies de la nostra secció sindical, que va ser la precursora de la proposta. Per tant, ens considerem un dels motors responsables d’haver posat en el centre del debat polític la històrica necessitat d’articular mesures que visibilitzin els nostres cossos i la cura de la nostra salut.

Arran de la nostra iniciativa, s’han publicat articles en relació amb aquest permisos i amb el tabú que, gairebé a la globalitat del planeta, hi ha en relació a la regla. Mitjans com la revista Time, la televisió pública Holandesa i un reguitzell de mitjans de comunicació del nostre país i de l’estat espanyol se n’han fet ressò. Pensem, doncs, que no som alienes a la concreció de la baixa per dolor incapacitant durant la menstruació prevista en l’avantprojecte de Llei de l’avortament, aprovat dimarts pel Consell de Ministres del govern espanyol. Tot i sentir-nos orgulloses d’haver trencat el silenci eixordador que hi ha en relació a la regla, tenim clar que la reivindicació d’aquest dret ve de lluny i que som un instrument més per lluitar i defensar en els centres de treball tots i cadascun dels drets que el moviment feminista ve reclamant històricament amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva i l’erradicació de totes les discriminacions i violències que patim les dones en totes les esferes de la vida.

Així doncs, des de la Intersindical, celebrem l’aprovació de l’avantprojecte de Llei de l’avortament aprovat dimarts 17 de maig de 2022 com un primer pas per posar en el centre de l’agenda política les polítiques públiques adreçades a garantir els drets sexuals i reproductius, així com la salut menstrual de les dones.

Celebrem especialment que aquest avantprojecte de llei contempli per primera vegada la baixa menstrual, i que aquesta no impacti negativament en les retribucions de la persona que la demani –no tindria sentit de cap altra manera, atès que tenim possibilitat de demanar la baixa en cas de patir dolor per qualsevol causa– així com que no calgui prèvia cotització. Ens preocupa tanmateix les incerteses al voltant de si les persones amb capacitat menstruant, que pateixen dolor incapacitant però que no han estat diagnosticades o que pateixen de dolor derivat de la menstruació per causes no conegudes o reconegudes, o fins i tot altres símptomes que no causen dolor però que ens reclamen tenir cura de la nostra salut, podran acollir-se a aquestes baixes retribuïdes per l’estat.

Així mateix, trobem a faltar en aquest avantprojecte de llei mesures relacionades amb el climateri (menopausa), de manera que s’obvia que una bona part de la nostra vida laboral coincideix amb aquesta etapa del nostre procés fisiològic natural, durant la qual hi ha canvis en el nostre funcionament hormonal i podem patir molèsties que poden arribar a ser incapacitants en alguns moments o períodes concrets. Aquests efectes cal tenir-los en compte, i articular mesures per a garantir el dret a la cura de la nostra salut també en aquesta etapa.

Entenem doncs que l’avantprojecte de llei no deixa clar si totes les persones amb capacitat menstruant podran acollir-se a aquesta baixa quan pateixen molèsties o dolors incapacitants relacionats amb la menstruació, i tampoc contempla cap mesura en relació amb el climateri.

Per això, La Intersindical continuarem reclamant un permís mensual retribuït com a mesura complementària a la baixa contemplada en l’avantprojecte, fins que la llei no garanteixi permisos o baixes per a totes i cadascuna de les dones, homes trans i persones no binàries amb capacitat menstruant que els necessitin. Així mateix, valorem que reconèixer per llei la necessitat de regular -per garantir- la cura de la nostra salut menstrual és una porta oberta a que s’incorporin mesures en aquest sentit als plans d’igualtat i als convenis col·lectius, de manera que la Intersindical ens comprometen a lluitar per fer-ho efectiu.

En relació amb els drets sexuals i reproductius, la Intersindical considera que una llei garantista hauria de despenalitzar totalment l’avortament i blindar-lo perquè esdevingui lliure i gratuït, en tant que dret inalienable de les dones a decidir sobre el seu cos, sense restriccions, ni tuteles, ni moralismes. Hauria de garantir una atenció de qualitat a l’avortament  arreu del territori, per part del sistema públic de salut –sense derivar ni persones ni pressupostos a centres privats o concertats– i la possibilitat d’exercir aquest dret universal a tothom.

Pel que fa a la retirada en l’avantprojecte de la reducció de l’IVA fins el 4% en els productes d’higiene menstrual, la Intersindical considerem que és la constatació d’on se situa el límit de les polítiques públiques amb perspectiva de classe i de gènere del govern “més progressista de la història”.

En conjunt, valorem aquest avantprojecte com un pas endavant en la consecució de drets per a les dones, homes trans i persones no binàries en relació als drets sexuals i reproductius i la cura de la nostra salut, tanmateix té un biaix de classe –i territorial– important, atès que les mesures són insuficients per a garantir el dret al propi cos i la cura de la nostra salut de manera lliure, gratuïta i integral per al gruix de dones de la classe treballadora i, d’entre aquestes, per a les joves i les persones migrants especialment, col·lectius altament precaritzats.

Així doncs, reclamem als partits independentistes amb representació al Congreso, que facin esmenes a la llei i mocions per tal de garantir:

  • La incorporació a la llei de permisos en l’etapa del climateri.
  • La baixa menstrual a totes les persones que la necessitin, independentment de la simptomatologia que pateixin.
  • L’avortament lliure, gratuït i universal efectiu arreu del territori.
  • L’increment del pressupost en sanitat pública.
  • La reducció de l’IVA fins el 4% i del preu en els productes d’higiene menstrual com les compreses i el tampons.
  • L’assoliment (subvenció) total del cost per part de la seguretat social dels productes d’higiene menstrual sostenibles, com la copa menstrual o les compreses reutilitzables, així com de qualsevol producte relacionat amb l’etapa del climateri.
  • L’augment de personal i de recursos per tal d’assegurar un servei de la salut pública per a les dones, de qualitat, suficient i específic.
  • La recerca mèdica amb perspectiva de gènere
  • La dotació de personal en el cos d’inspecció del treball per tal que no es vulnerin els drets de les dones al lliure exercici a acollir-se a la baixa o permís menstrual o climateri (o qualsevol altra)  i per sancionar les empreses que discriminin les dones en l’accés, promoció, condicions laborals , per aquest o qualsevol altre motiu.
  • La retirada de les subvencions públiques  a qualsevol entitat vinculada directa o indirectament amb grups antiavortistes.

Celebrem el compromís del “gobierno más progressista de la historia” en la consecució de polítiques públiques que permetin a les dones, els homes trans i les persones no binàries avançar cap a la plena emancipació dels nostre cossos, tanmateix cap de nosaltres podrem esdevenir lliures fins que els nostres pobles no ho siguin. Cap política ens és útil, sinó respon a les necessitats i voluntat del nostre poble.

PER L’AUTODETERMINACIÓ DELS NOSTRES COSSOS, PER L’AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES!