FORA TABÚS, GUANYEM DRETS: permís retribuït de menstruació i climateri

Un cop assolit l’acord en relació amb el permís de flexibilització menstrual a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Girona, la Intersindical engeguem una campanya per fer arribar a tots els centres de treball on tenim representació, el dret a la salut de les dones, els homes trans i les persones no binàries.

La campanya que hem posat ja en marxa reclama un permís d’un dia retribuït sense justificar amb l’objectiu de garantir el dret a tenir cura de la nostra salut durant la fase menstrual i el climateri (procés que abasta la mal anomenada premenopausa, menopausa i postmenopausa)

De moment 14 empreses on tenim representació ens han comunicat que ja han presentat en el registre de la seva empresa aquesta demanda.

Tant la menstruació com el climateri són processos fisiològics naturals que es produeixen al cos de les dones. No són una malaltia, per a la majoria de persones amb capacitat menstruant, aquests processos fisiològics cursen sense dolor ni molèsties. Tanmateix hi ha qui pateix dolor, fins i tot incapacitant, de manera puntual o habitual. I per tant cal que es garanteixi un permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura.

Des d’aquesta obvietat de què els processos fisiològics dels nostres cossos no són cap malaltia, no és assumible la justificació d’aquest permís. Quan la regla o el climateri ens genera dolors o molèsties que no tenen d’altres patologies associades com l’endometriosi, no té cap sentit fer ús de la sanitat pública. Les visites mèdiques per justificar l’absència de lloc de treball en aquests casos, significa: patologitzar aquest procés fisiològic, col·lapsar la sanitat pública, demanar un vistiplau mèdic a un procés que es repeteix cada mes durant gairebé tota la vida i que les persones amb capacitat menstruant coneixem prou bé i a més alimenta la desconfiança del coneixement del nostre propi cos.

Cal tenir en compte que només un permís retribuït garanteix el dret de totes les dones que necessiten acollir-s’hi. Si patim dolor cada mes o molt sovint durant l’any, si hem de conciliar o bé som família monoparental, un permís recuperable no és assumible.

Per donar resposta ja d’entrada a qui planteja que aquest permís és un greuge en relació a aquelles persones que no tenen la regla, des de la Secretaria Feminista de la Intersindical volem palesar que qui pateix discriminació, desigualtats i violències masclistes diàries i en totes les esferes de la nostra vida som les dones. En l’àmbit laboral una de les més evidents són les bretxes. Disposar de fins a 12 dies l’any per tenir cura de la nostra salut, relacionada amb la menstruació i climateri, en cas que ho necessitem, té en tot cas una conseqüència positiva en relació amb la reducció de la bretxa salarial, a més hem de tenir en compte l’aportació al PIB que la despesa regular en productes d’higiene femenina durant bona part de la nostra vida, genera, fet que augmenta la pobresa, en aquest cas la menstrual.

Som conscients que per avançar en drets cal la feina activa del conjunt de moviment feminista, actiu en tots els espais socials, polítics i sindicals. Al carrer i a les institucions. En aquest sentit fem una crida a treballar des de tots els àmbits per fer possible aquest dret i tot el conjunt de drets que ens condueixen a un país de dones lliures.

Volem expressar explícitament les nostres necessitats, trencar tabús i acabar amb l’estigmatització en relació amb la regla i el climateri.

Construïm la República Feminista a la feina i a tot arreu!

Llistat d’empreses on hem presentat la demanda:

 1. Universitat de Barcelona
 2. Odontològica Manso
 3. Capgemini
 4. Diputació de Tarragona.
 5. Casals Cardon Ind. SA (TECNIUM) de Manresa
 6. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
 7. Universitat Politècnica de Catalunya
 8. Universitat Rovira i Virgili
 9. Universitat Pompeu Fabra
 10. Ajuntament Tarragona
 11. Ajuntament del Bruc
 12. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 13. Ajuntament d’Igualada
 14. Ajuntament de Barcelona

Model de permís