Les dones pateixen l’atur un 15% més que els homes durant el 2020

L’atur femení (15%) es manté per sobre del masculí (12,9%) a Catalunya, segons les dades de l’EPA  del 4rt trimestre del 2020, publicades recentment. En relació amb el 2019, l’any anterior a la pandèmia de la Covid, la taxa d’atur femenina (+4 punts) creix més que la masculina (+2,9 punts). En xifres absolutes, són 66.700 dones ocupades menys i 70.800 homes menys.

Per sexes, s’observa que l’augment de l’atur és més intens entre les dones que entre els homes (+37,1% i +28%, respectivament). En ambdós casos, la reducció de l’ocupació ha estat d’intensitat similar. Així, el major creixement de l’atur entre les dones s’explica per l’increment de dones actives (+0,5%) que no han trobat una ocupació, mentre que en el cas dels homes, ha disminuït el nombre d’actius (-0,7%), el que ha afavorit una menor expansió de l’atur.

Respecte de la qualitat de l’ocupació, creix l’ocupació a temps parcial (+5,4%) i disminueix a temps complet (-0,3%). Així mateix, augmenta l’ocupació assalariada amb contracte temporal (+2%) i cau l’assalariada indefinida (-0,2%). Per tipus de jornada, el treball a temps parcial (-9%) continua veient-se més afectat que el treball a temps complet (-3,1%).