Construir un sindicat feminista per construir la República de la classe treballadora

La Intersindical inaugurem nova imatge i nova web, des d’on volem visibilitzar amb més centralitat un dels eixos estratègics de lluita del nostre sindicat: l’eix feminista.

Estem construint un projecte sindical de país (nacional i de classe) que respongui a les necessitats del conjunt de la classe treballadora catalana, i per fer-ho cal situar en el carril central la lluita feminista: erradicar totes les violències, desigualtats i discriminacions que patim les dones i les persones no heteronormatives en l’àmbit laboral, de manera específica, però entenent que es reprodueixen en totes les esferes de la vida, com a conseqüència del model de relacions patriarcal -capitalista, ha de ser el motor de la nostra acció sindical i política.

La precarietat i la pobresa tenen nom de dona i no és un fet conjuntural ni relacionat amb el context pandèmic. Com tampoc ho són les condicions de precarietat i misèria que pateixen les classes populars en general malgrat que certament els processos de crisi les agreugen. Les condicions que fan que les dones i de manera més cruenta les dones de les classes populars, patim les pitjors conseqüències en qualsevol crisi, estan relacionades amb el rol subsidiari que se’ns imposa i són condicions estructurals inherents al sistema.

La Intersindical tenim com a objectiu lluitar per construir la República de la classe treballadora i això passa per guanyar la sobirania que ens ha de permetre revertir les condicions de precarietat i pobresa que patim. Garantir drets, justícia social i llibertat per al conjunt del poble català només serà possible en la mesura en què el marc de relacions laborals, polític, econòmic i cultural ni ens explota, ni ens mata, ni ens discrimina.

El camí és costerut, però som una baula d’un immens moviment feminista en marxa que arreu del món li planta batalla al patriarcat i al capital.

Des del nostre sindicat tenim la responsabilitat de lluitar, tant com sigui necessari per combatre des de cada centre de treball totes les violències i desigualtats que patim. Com? Formant-nos. Incorporant com més dones millor en tots els espais i estaments del sindicat, garantint la perspectiva feminista en l’anàlisi dels conflictes laborals. Sent un mur contra el patriarcat en totes les seves expressions.

Aquesta nova eina ens ha d’ajudar a visibilitzar i compartir comunicats, reflexions, debats, material sindical… En definitiva el conjunt de l’acció sindical que en l’àmbit feminista desenvolupem la Intersindical