La Intersindical-CSC reclama a la Generalitat de Catalunya que ratifiqui el Conveni 190 i la Recomanació 206 sobre assetjament i violència en el treball i que ho comuniqui a l’OIT

Denunciem que l’estat espanyol no hagi ratificat el Conveni 190 ni la Recomanació 206 de la Organització Internacional del Treball sobre assetjament i violència en el treball i reclama que sigui la Generalitat de Catalunya qui ho faci i ho comuniqui a la OIT

El juny de 2019 es va celebrar la Conferència Internacional del Treball del Centenari, i es van aprovar el Conveni 190 sobre l’eliminació de la violència i l’assetjament en el món de la feina, i la Recomanació 206 sobre violència i assetjament. Aquests dos documents han entrat en vigor un any després de la seva aprovació després de la ratificació dels governs de l’Uruguai i Fiji.

Des de la Intersindical-CSC considerem que és una vergonya que l’estat espanyol, així com la immensa majoria d’estats d’arreu del món, no hagin ratificat aquests dos documents tant rellevants per a garantir la lluita contra l’assetjament i la violència en el món del treball.

Per aquest motiu, reclamem que el Govern, tot i la manca de competències per subscriure convenis i recomanacions internacionals, actuï amb responsabilitat davant d’aquesta situació i aprovi, amb caràcter d’urgència, ambdós documents i posi en coneixement aquestes aprovacions a l’Organització Internacional del Treball.

Volem posar de manifest que la manca d’un estat propi limita el marc d’actuació de Catalunya en matèries com aquesta i que la construcció d’una República Catalana facilitaria la presa de decisions en aquesta i moltes d’altres matèries socials i laborals.

El Conveni 190 i la recomanació 206, dues eines per lluitar contra les desigualtats arreu del món en matèria d’assetjament i violència en entorns laborals

Entre els aspectes més destacats que es recullen al Conveni trobem la definició de víctimes d’assetjament i violència, inclòs l’assetjament per raó de gènere i l’assetjament sexual, el fet que s’estén la protecció enfront d’aquests comportaments a els que treballen qualsevol que sigui la seva relació contractual, incloses les persones acomiadades i aquelles que busquen feina, així com col·lectius que no tenen relacions laborals però que poden ser-ne víctimes, com ara persones becàries i persones que fan voluntariat a qualsevol organització.

Els convenis i les recomanacions són instruments jurídics aprovats en les Conferències Internacionals de el Treball. En els primers s’estableixen principis i drets bàsics per a les treballadores i els treballadors i són vinculants una vegada que els Estats els ratifiquin. Les recomanacions generalment els complementen, proporcionant orientacions més precises per a la seva implementació i no tenen el caràcter vinculant.

Be the first to comment

Leave a Reply